Zasady odstąpienia od umowy reguluje Regulamin sklepu internetowego. Pełna treść regulaminu dostępna jest pod tym linkiem. Przykładowy wzór odstąpienia od umowy znjadziesz w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Możesz również skorzystać z naszego formularza. W przypadku zgłoszenia serwisowego możesz wykorzystać przygotowany formularz zgłoszenia serwisowego.

Warto wiedzieć!
 
1.
Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 
2.
Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta, Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 
Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, tj.: Ligięza Artur, EASYPET, ul. Leśna 131 (05-083), Wyględy, lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, tj.: bok@easypet.pl. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 
Konsument oraz Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy z uprawnieniami Konsumenta otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
DogtraEasyPetEasyPet DoorsInnotekNum'axesPetSafe